15/12/1993 Tarihinde Bozüyük’te faaliyet Gösteren İş adamlarımız tarafından Bozüyük İş Adamları Derneği adı altında faaliyetine başlamış olup, dernek faaliyetlerinin ilçemiz sanayicilerini de dernek çatısı altında toplamak için Tüzük değişikliği yapılarak derneğin adı BOZÜYÜK SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI OLARAK değiştirilmiştir.

Dernek üyelerine hizmet etmek için Lokal açmış ve uzun yıllar üyeleri ile birlikte faaliyetlerde bulunmuştur. Duraksayan dernek çalışmalarına bir süre ara vermiş ve 2016 Yılında yapılan Genel Kurulda derneğimizin yeniden faaliyetlerde bulunulması için karar verilmiş ve çalışmalarına devam etmektedir.

DERNEĞİN AMACI:
Tarımsız sanayinin olmayacağına, Esnafın yarının büyük sanayicisi olduğuna ve ticaretin serbest piyasa ekonomisinin vazgeçilmez hizmet görevini yerine getirdiğine inanan üyeleri arasındaki münasebetleri, dayanışmayı ve birliği güçlendirmek,karşılıklı yardımlaşma usul ve vasıtalarını geliştirmek yanında hür teşebbüsü yaratıcı, üretken ve dinamik gücünü harekete geçirerek İlçemizin dolayısiyle ülkemizin Üretim ve İstihdam sorunlarına ilaveten çalışma şartları ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesi, kaliteli üretim ve fiyat istikrarının temini ve tüketicinin korunması gibi gündemdeki sorunlarının çözümüne yardımcı olmak
ve de iş adamlarının, sanayicimizin hizmet içi eğitimleri başta olmak üzere sosyo ekonomik ihtiyaçlarına cevap verebilmektir.

Bu amacın gerçekleşmesi için;
1-Üyeleri arasında dayanışma ve birlik düşüncesini geliştirmek için sosyal ve eğitici nitelikteki toplantılar, paneller, seminerler ve konferanslar düzenlemek, İş Adamlarının hizmet içi eğitimleri amacıyla üniversiteler ve Eğitim Kurumları ile iş birliği yapmak,
2-İlçemizin tüm kaynaklarının teşebbüs hürriyetine göre oluşan ekonomi düzeni içinde en akılcı biçimde ve en yüksek verimliliği sağlayacak tarzda kullanılmasını sağlamak amacıyla sektörler arasında işbirliğini güçlendirmek,
3-Üyelerinin mensubu bulundukları mesleki teşekkül mahiyetindeki Kamu kurumları yanında Genel İdare ve Mahalli İdare makamlarına da derneğin amacı doğrultusunda yardımcı olmak.

Sosyal Medyada Biz

Twitter'da Bozsiad
Facebook'da Bozsiad
Rss Haber Başlıkları
İletişim Bilgilerimiz

 

Linkler